ζωοποιηθησομένων

ζωοποιηθησομένων
ζωοποιέω
make alive
fut part pass fem gen pl
ζωοποιέω
make alive
fut part pass masc/neut gen pl
ζωοποιέω 2
make alive
fut part pass fem gen pl
ζωοποιέω 2
make alive
fut part pass masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”